تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

نظریه دکتر شتلز

 

طرفداران نظریه دکتر شتلز ادعا می کنند که تکنیک او 75 درصد موثر می باشد، اما دیگر کارشناسان نسبت به آن مشکوک هستند. به خاطر داشته باشید که احتمال 50 درصد وجود دارد که فرزند تان جنسیت دلخواه شما را داشته باشد.

 

 

ظاهر اسپرم

دکتر شتلز پس از تحقیقات گسترده بر روی اسپرم ها به این نتیجه رسیده است که اسپرم ها به دو دسته مجزا تقسیم می شوند. یک دسته اسپرم هایی که بزرگ تر هستند و سر بیضی شکلی دارند و دسته دیگر اسپرم هایی که کوچک تر هستند و سر گردی دارند. دکتر شتلز معتقد است مردانی هستند که اسپرم آن ها تنها یک شکل دارند. مردانی که اسپرم بزرگ بیشتری دارند اغلب دارای فرزندان دختر و مردانی که تعداد اسپرم های گرد و کوچک آن ها بیشتر است، دارای فرزندان پسر می باشند. البته وی معتقد است اکثر مردان هر دو نوع اسپرم نر و ماده را با هم دارند و مردانی که در تعداد اسپرم های بزرگ و کوچک شان تفاوت وجود داشته باشد، بسیار نادر می باشند.

 

 

سرعت حرکت اسپرم ها

تحقیقات دکتر شتلز نشان می دهد که اسپرم حاوی کروموزوم Y یعنی تعیین کننده جنسیت پسر، حرکت سریع تر و عمری کوتاه دارد، اما اسپرم حاوی کروموزوم X یا همان اسپرمی که تعیین کننده جنسیت فرزند دختر می باشد، کند تر حرکت می کند و زمان بیشتری زنده می ماند. طول عمر اسپرم های مولد پسر، در لوله تناسلی زن 24 ساعت می باشد، زیرا اسپرم نر، سیتوپلاسم کمتری دارد و در تغییرات شرایط محیطی، زود تر غیر فعال می شود. طول عمر اسپرم های مولد دختر، در لوله تناسلی زن دو الی سه روز می باشد، زیرا اسپرم مولد دختر، سیتوپلاسم بیشتری دارد و در مقابل تغییرات شرایط محیطی دیر تر آسیب می بیند.
نویسنده: کارگروه تالیف و ترجمه دانشنامه فرزند