تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

 

 

 

نشانگان اسمیت مگنیس :

این بیماری درسال 1986 توصیف بالینی شد.وبعد ها مشخص شد به دلیل از دست رفتن ناحیه17p11.2 ایجاد میشه.

اندازه حذف حدود5مگاباز

منطقه حذف شده بین دوناحیه کم تراکمlcR

دوژن مهم:sun3و mfap

بیماری مادرزادی قلبی

½اسکولیوز

نقص در شنوایی

خصوصیات رفتاری:

خود آزاری مثل کوبیدن سر،گاز گرفتن مچ دست،گاز گرفتن و جویدن ناخن های دست،احساس سروصدا در سر،ناخن کشیدن و فرو کردن اشیا در حفرات بدن،الگوهای بهم ریخته خواب،و خود بغل گیری.اغلب دارای عقب ماندگی ذهنی.