تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

بیماری کاودن :

کاودن که به نشانگان هامارتوم چندگانه معروف است یک بیماری غالب اتوزومی و البته با تنوع بالایی است . پولیپ های روده یی – معدی در حدود نصف موارد مشاهده شده است و معمولاً هامارتوم خوش خیم یا آدنوم هستند . لیپوم چندگانه با فراوانی همانند رخ می دهد و مخاط دهانی ممکن است با ظاهر قلوه سنگ باشند. در این وضعیت ماکروسفالی یا بزرگی بیش از حد سر رایج است . با این وجود و مهم تر ، بروز بالایی(%50) از سرطان پستان در خانم ها که معمولاً در سن جوانی رخ می دهد و نیز کارسینوم تیرویید پستانک دار که حدود 7درصد موارد را مبتلا می کند ، مشاهده می شود . رخداد جهش هایی در ژن فرونشاننده تومور PTEN در کروموزوم 10q23 که یک تیروزین فسفاتار را رمزدهی می کند ، موجب ایجاد بیماری کاودن می شود . همچنین در یک فنوتیپ مرتبط با ویژگی های هم پوشان فراوان که به افتخار بخش مربوط به

نشانگان Bannayan-Riley-Ruvalcaba نامگذاری شده است ، نشان داده شده است که در نسبت بالایی از موارد به دلیل رخداد جهش هایی در PTEN بوده است .