تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

نشانگان لی فرامنی:

از آنجا که به نظر می رسد جهش هایTP53 یک رویداد رایج در زایش یا پیدایش بسیاری از سرطان ها هستند ، مورد انتظار است که یک جهش وراثتی ، یا مربوط به دودمان زایشی پیامد های جدی در برداشته باشد.این فرضیه با کشف این گونه کمبود در مبتلایان به نشانگان لی فرامنی به اثبات رسید . اعضای خانواده های مبتلا یه این نشانگان کمیاب که یک صفت غالب اتوزومی را به ارث می برند به میزان بالایی مستعد توسعه و شکل گیری انواعی از بدخیمی ها در سن نسبتاً اولیه هستند . این موارد مشتمل بر سارکوم ، کارسینوم کلیه و سرطان پستان هستند . در دودمان زایشی اعضای این خانواده ها رخداد جهش های نقطه ای در نواحی بشدت ابقا شده ژنTP53 ( کلیدهای رمز245 تا 258) شناسایی شده اند که آنالیز تومور ، از دست دادن آلل طبیعی را نشان داده است .