تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

لوسمی میلویید مزمن: (CML)

در سال 1960، پزوهشگران در فیلادلفیا نخستین کسانی بودند که یک کروموزوم غیرطبیعی را در سلول های سفیدخونی مبتلایان به لوسمی میلویید مزمن (CML) تشریح کردند. کروموزوم غیرطبیعی ، بنام فیلادلفیا یا کروموزوم Ph1، یک ناهنجاری کسب شده در خون یا سلول های مغز استخوان بود که در دیگر بافت های این مبتلایان مشاهده نشد . کروموزوم Ph1کروموزوم ریزی که اینک به نام کروموزوم22 خوانده می شود و مواد ژنتیکی متعلق با بازوی بزرگ کروموزوم 9 به طور متقابل به آنجا ، یعنیt(9;22)(q3q;11)جابجا شده است. این جابجایی کروموزومی در 90% افراد مبتلا به این شکل از لوسمی مشاهده شده است .در اثر این جابجایی ، انکوژن سلولی ABL)Abelson) از کروموزوم شماره 9 به درون ناحیه یی از کروموزوم22 که به نام خوشه نقطه شکست ، یا BCRخوانده می شود، انتقال می یابد. در نتیجه این رخداد رونوشتی کای مریک از ژن های C-ABL هفتاد درصد(70%)و BCRمشتق می شود. بیان ژن کای مریک ، موجب ایجاد یک پروتئین امتزاجی یا ترکیبی مشتمل بر پروتئین BCRدر پایانه امینو و پروتئین ABL در پایانه کربوکسیل می گردد که با فعالیت تراریختی وابسته است.