تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

زنانXXX:(اجازه سقط برای جنین های مبتلا را نمی دهند)

بر اساس مطالعات هنگام تولد، تقریباً 1/0 درصد از همه ی زنان، کاریوتایپ 47XXX دارند. این زنان معمولاً ناهنجاری های فیزیکی ندارند، اما کاهش متوسطی بین 10 و 20 واحد(امتیاز) در مهارت های هوشی و گاهی رفتار نسبتا متناقص و مخالفت خوانی نشان می دهند که به ندرت از شدت کافی برخوردار است که نیاز به آموزش خاصی داشته باشد. برپایه مطالعات ، کروموزوم Xاضافی در 95درصد موارد منشأ مادری داشته و معمولاً از خطای میوزI ناشی می شود.
بالغین [ زنان با کاریوتایپ
47XXX] معمولا از نظر باروری طبیعی بوده و فرزندانی با کاریوتایپ طبیعی دارند.

همانند مردانی که بیش از دو کروموزوم X دارند، بروز مشکلات یادگیری در زنان با بیش از سه کروموزوم بالاست ، شدت این مشکلات رابطه مستقیمی با تعداد کروموزوم های X دارد.

مردان XYY:(اجازه سقط برای جنین های مبتلا را نمی دهند)

این وضعیت بروز 1 در 1000 در مردان دارد، اما در 2 تا 3 درصد مردانی که بخاطر مشکلات یادگیری یا رفتار ضداجتماعی در مراکز مربوطه هستند، این ناهنجاری یافت می شود. با این وجود تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که بیشتر مردان 47XYY نه مشکل یادگیری دارند و نه سابقه ی جرم، هرچند عدم بلوغ هیجانی و احساسی و رفتار آنی نشان می دهند. باروری در این مردان طبیعی است . ظاهر فیزیکی طبیعی بوده و قد آنها معمولاً بالاتر از میانگین جمعیت است. کمبود هوشی خفیف با مقیاس کلیiQ ، 10 تا 20 واحد(امتیاز) زیر نمونه کنترل است.کروموزومY اضافی باید ناشی ازعدم تفکیک درست کروموزومی در میوزII پدری یا در نشان یک رویداد پس از لقاح باشد.
در حدود نیمی از پسران 47,XYY به علت مشکلاتی در نتیجه دیر زبان باز کردن، اشکال در خواندن و تلفظ نیازمند مداخله آموزشی هستند.
خلق عصبی بیش از حد و خلق منفی در مردان XYY اثبات شده است. اما خشم قابل توجه یا آسیبهای روانی یک ماهیت شایع این سندرم نمی باشد.

عکس های مرتبط